AYŞEGÜL TUĞAN ACAR

Grafik Tasarım

Graphic Design

Ayşegül Acar, İletişim tasarımı pratiğini, kent mirası ve belleği temasında tekrar sorguluyor. Erken 20.yy İzmir'ini konu alan kutu oyunu tasarımı ile bilgiyi kitap sayfaları arasından çıkararak bir oyun senaryosuna dönüştürüyor. Bu yapıdan hareketle, bilgiye ulaşmada yeni yollar denenebileceğine inanıyor. 
Acar, İzmir'in semptlerine yönelik özelleşmiş oyunalr tasarlamanın yanında, akademik çalışmalarını da aynı yaratıcılıkla sürdürüyor

Ayşegül Acar re-examines the communication design practice in the theme of urban heritage and memory. With her box game design, which is about Izmir during early 20th century, she transforms knowledge by subtracting it from book pages and turning into a game scenario. Thus, she believes that new ways can be tried in order to reach information. 
In addition to designing Izmir oriented games, specialized mostly on its districts, she keeps up with her academic studies with the same creative spirit. 

 

 

İlham Veren İşler İzmir'de tasarım kültürüne alan açmayı hedefler.

İzmir iş insanları ve tasarımcıları buluşturacak özel toplantı, çevrimiçi tasarım kanalı ve tasarım sergisinden oluşan üç ayaklı bir projedir ve başlangıç aşamasında Kültür İçin Alan projesi tarafından desteklenmiştir.

İlham Veren İşler ( Inspiring Works ), aims to open space for design culture in Izmir.  It is a project with three pillars such as exclusive meetings where designers and business people of Izmir meet, the online design channel and a design exhibition and at its start phase, it is funded by Spaces of Culture project.

Düzenleyen / Organised by

HASAN CENK DERELİ

H. Cenk Dereli’nin kurucusu olduğu NOBON ile, mimarlık ve tasarım alanlarına yönelik etkinlikler tasarlıyor, aynı zamanda mimari tasarım fikirleri geliştiriyor. İzmir’de iham veren işler yapanların hikayelerini paylaştıkları PechaKucha Night İzmir etkinliğini düzenliyor.
Yaratıcılar insanlar için buluşmalar, seminerler, toplantılar, atölyeler ve pop-up etkinlikler ile mimarlık radyo  programı da NOBON’un faaliyet alanında yer alıyor. 

H. Cenk Dereli designs events on architecture and design as well as creating ideas on architectural design with NOBON, which he’s the founder of. He organizes PechaKuchaNight Izmir event, where presenters share their inspiring stories and creative productions. Gatherings for creatives, seminars, meetings, workshops, pop-up events and radio broadcasting are also NOBON’s expertise.
 

architectural design

industrial design

fashion design

graphic design

ilham veren isler_sb_izmirdeoluyo_V2-02.