AYŞEGÜL TUĞAN ACAR

Grafik Tasarım

Graphic Design

Ayşegül Acar, İletişim tasarımı pratiğini, kent mirası ve belleği temasında tekrar sorguluyor. Erken 20.yy İzmir'ini konu alan kutu oyunu tasarımı ile bilgiyi kitap sayfaları arasından çıkararak bir oyun senaryosuna dönüştürüyor. Bu yapıdan hareketle, bilgiye ulaşmada yeni yollar denenebileceğine inanıyor. 
Acar, İzmir'in semptlerine yönelik özelleşmiş oyunalr tasarlamanın yanında, akademik çalışmalarını da aynı yaratıcılıkla sürdürüyor

Ayşegül Acar re-examines the communication design practice in the theme of urban heritage and memory. With her box game design, which is about Izmir during early 20th century, she transforms knowledge by subtracting it from book pages and turning into a game scenario. Thus, she believes that new ways can be tried in order to reach information. 
In addition to designing Izmir oriented games, specialized mostly on its districts, she keeps up with her academic studies with the same creative spirit.