EZGİ EZDAR ONUR

Endüstriyel Tasarım & Hizmet Tasarımı

Industrial Design & Service Design

Ezgi Ezdar Onur, farklı sektörlerde endüstriyel tasarım ve hizmet tasarımı alanlarında çalışıyor.

Design Mesh Innovation Lab girişimi ile nitelikli tasarım ürünlerinin ve süreçlerinin örgütlenmesine yönelik eğitimler veriyor, etkinlikler düzenliyor.  Yaratıcı ortak çalışma mekanı ve tasarım topluluklarını yönetiyor, İzmir’de tasarım kültürünün yerleşmesi için ortamlar yaratıyor. 

Ezgi Ezdar Onur works in the fields of industrial design and service design in various sectors.

 

With her initiative, Design Mesh Innovation Lab, she provides trainings and organizes events in order the organize qualified design products and processes. She manages creative collaboration spaces and design communities, creating new spaces for the establishment of design culture in Izmir.

İlham Veren İşler İzmir'de tasarım kültürüne alan açmayı hedefler.

İzmir iş insanları ve tasarımcıları buluşturacak özel toplantı, çevrimiçi tasarım kanalı ve tasarım sergisinden oluşan üç ayaklı bir projedir ve başlangıç aşamasında Kültür İçin Alan projesi tarafından desteklenmiştir.

İlham Veren İşler ( Inspiring Works ), aims to open space for design culture in Izmir.  It is a project with three pillars such as exclusive meetings where designers and business people of Izmir meet, the online design channel and a design exhibition and at its start phase, it is funded by Spaces of Culture project.

Düzenleyen / Organised by

HASAN CENK DERELİ

H. Cenk Dereli’nin kurucusu olduğu NOBON ile, mimarlık ve tasarım alanlarına yönelik etkinlikler tasarlıyor, aynı zamanda mimari tasarım fikirleri geliştiriyor. İzmir’de iham veren işler yapanların hikayelerini paylaştıkları PechaKucha Night İzmir etkinliğini düzenliyor.
Yaratıcılar insanlar için buluşmalar, seminerler, toplantılar, atölyeler ve pop-up etkinlikler ile mimarlık radyo  programı da NOBON’un faaliyet alanında yer alıyor. 

H. Cenk Dereli designs events on architecture and design as well as creating ideas on architectural design with NOBON, which he’s the founder of. He organizes PechaKuchaNight Izmir event, where presenters share their inspiring stories and creative productions. Gatherings for creatives, seminars, meetings, workshops, pop-up events and radio broadcasting are also NOBON’s expertise.
 

architectural design

industrial design

fashion design

graphic design

ilham veren isler_sb_izmirdeoluyo_V2-02.