ZİYACAN BAYAR

Grafik Tasarım

Graphic Design

Akademik çalışmalarının yanında Bayar, özel projeler ve kamusal kurumlar için grafik tasarım hizmeti veriyor. 

İzmir’in sokaklarında milyonlarca kentli ile buluşan bu tasarımlar nitelikli tasarımı kentin gündelik hayatının parçası haline getiriyor.

In addition to his academic studies, Bayar provides graphic design services for private projects and public institutions. 


His designs, which meet with millions of citizens on the streets of İzmir, make qualified design a part of everyday life in the city.
 

ZİYACAN BAYAR